Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Документи PDF Print E-mail

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация - - - >> download

Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр) download

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на

„Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,

ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.

Годишен план на училището  2019/2020  download

План за осигуряване на нормален процес при зимни условия в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 2022/2023  - download

Правилник за дейността на Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 2021/2022  - download

Програма за превенция на ранното напускане на училището download

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи download

Етичен кодекс на ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" download

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата download

Правилник за вътрешния трудов ред - чл. 181 от КТ за учебна 2022/2023 година download

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд   2022/2023  download