Екскурзия до град Трявна Drucken

На 09.11.2019 г. се проведе екскурзия с познавателна цел до град Дряново, Дряновски манастир и град Трявна с 45 ученици от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Шумен, участвали в групи по интереси за II срок на учебната 2018/2019 година, под ръководството на трима преподаватели: Силвия Петкова, Галина Тонева и Мая Чанева.

Събитието се реализира в изпълнение на Годишния тематичен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за 2019 г., в съответствие с изискванията на чл. 21. е от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 16. в, ал. 1. от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование като част от организираните мащабни публични прояви за 2019 г. на Община Шумен.

Транспортът се осъществи с Шумен „Пътнически Автотранспорт” ООД, а пътуването беше организирано от туроператора “АВИСТРА ТРАВЕЛ” ООД Шумен.

Младежите посетиха Дряновския манастир и Музея по резбарско и зографско изкуство в гр. Трявна 
http://www.en.tryavna-museum.eu/museum_tryavna. Имаха свободно време за разглеждане на забележителностите на града, създадоха се приятелства. Възпитаниците ни се любуваха на топлото ноемврийско слънце и есенните цветни багри по време на пътуването, заслушани в сладкодумието на екскурзовода Стойчо Стойчев и разказите му по българска история.

Снимков материал – фотограф Джем Шенолов 11.а клас