Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
График за самостоятелна форма на обучение PDF Drucken E-Mail

График за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение през 2021/2022 учебна година - - > Изтегли

Съобщение за изпити - - > Изтегли

Съобщение за изпити - - > Изтегли

1. Поправителни изпити

Съобщение за изпити - - > Изтегли

Съобщение за изпити - - > Изтегли

Съобщение за изпити - - > Изтегли

Съобщение за изпити - - > Изтегли


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение
през 2021/2022 учебна година за XI клас:
Съобщение за изпити за XI В клас- - > Изтегли
Съобщение за изпити за XI Г клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI В клас- - > Изтегли
Съобщение за изпити за XI В клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI Г клас- - > Изтегли
Съобщение за изпити за XI Г клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI В клас- - > Изтегли
Съобщение за изпити за XI Г клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI В клас- - > Изтегли
Съобщение за изпити за XI Г клас- - > Изтегли
График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за ученици от
самостоятелна форма на обучение- - > Изтегли