Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
План за откриване на учебната 2020/2021 г. в ПЕГ „Н.Вапцаров“ PDF Print E-mail

Начало на тържеството  - 10:00 часа, двора на ПЕГ „Н.Вапцаров“

Присъстват само учениците от 8 клас, техните класни ръководите и учителската колегия в ПЕГ.

Построявате на класовете на предварително обозначените за това места в 9:50ч.

Тържественото откриване на новата учебна година ще премине при стриктно спазване на  мерките за сигурност в условията на COVID -19.

  • На тържеството няма да се допускат родители, ученици от други класове, външни лица;
  • При подредбата на класовете ще се предвиди физическа дистанция;
  • Учениците на ПЕГ, които няма да присъстват на тържеството, ще имат възможност да го наблюдават онлайн, в социалната мрежа Instagram.
  • След официалното откриване учениците от 8 клас ще проведат своя първи учебен час в класната си стая.
  • Учениците от 9, 10, 11 и 12 клас ще проведат своя първи учебен час в Гимназията при следният утвърден график от Директора :

 

12 клас – 11:00 часа

9 клас -  11:15 часа

10 клас – 11:30 часа

11 клас – 11:45 часа

Молим всички ученици да спазват утвърдения график и първоначално зададеното време за провеждане на часа на класа.

Допускането в класните стаи  на училището ще става при спазване на мерките за безопасност  в условията на COVID 19 и задължително носене на индивидуални средства за защита.