Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Документи за ОРЕС PDF Print E-mail
Written by Цветанка Иванова   
Saturday, 22 January 2022 23:01
  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни pdf- - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка pdf - - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  3. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда по желание pdf - - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  4. Декларация за  обучение от разстояние в електронна среда pdf- - - - - -> изтегли word- -> изтегли
  5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици над 14 - годишна възраст- - - - - -> изтегли
  6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици под 14 - годишна възраст- - - - - -> изтегли

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Прекратяване на обучението от разстояние в електронна среда:
Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява:
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

Last Updated on Wednesday, 16 February 2022 22:32