Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Обучение на педагогически специалисти PDF Print E-mail

 

Тема на обучението: „Обучение за работа с електронен дневник Школо и документи на ученици в електронен дневник”

Продължителност на обучение: 2 часа

Ръководител на група:  Даниела Иванова Лазарова

Място на провеждане на обучението: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен

Период на обучение: 19.10.2022 г.

Начален и краен час: 12:35 часа

Броя на педагогическите специалисти: 8


Тема на обучението: „Добри педагогически практики в обучението за работа в Microsoft Teams”

Продължителност на обучение: 2 часа

Ръководител на група:  Даниела Иванова Лазарова

Място на провеждане на обучението: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен

Период на обучение: 26.10.2022 г.

Начален и краен час: 12:30 часа

Броя на педагогическите специалисти: 18

 

Тема на обучението: „Обучение за работа с Microsoft Teams”

Продължителност на обучение: 6 часа

Ръководител на група:  Цветанка Маломирова Иванова

Място на провеждане на обучението: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен

Период на обучение: 20.10.2022 14:00 – 27.10.2022 16:20

Кратко описание на темата:

Обучението от разстояние в електронна среда все повече се налага и ще продължи да се развива в годините напред. Обучението е насочено към повишаване уменията на педагогическите специалисти да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата ще даде широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението обучаемите ще имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

Броя на педагогическите специалисти: 5

 

Тема на обучението: „Обучение чрез решаване на проблеми”

Продължителност на обучение: 16 академични часа

Ръководител на група: проф. дпн Н. Колишев

Място на провеждане на обучението: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен

Период на обучение: 06.11.2022 г. - 07.11.2022 г.

Начален и краен час: 9:00 часа

Броя на педагогическите специалисти: 35