Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Обществен съвет
Обществен съвет (3.XII.2021-3.XII.2023 г.) PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Цветанка Иванова   
Samstag, den 11. Dezember 2021 um 22:37 Uhr

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет-----> изтегли тук

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за избор на председател на Обществения съвет----> изтегли тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 12. Dezember 2021 um 00:10 Uhr
 
ПОКАНА PDF Drucken E-Mail

 

Заседание на обществения съвет при ПГПЧЕ Н. Й.Вапцаров, гр. Шумен

Заседанието ще се проведе на 31.03.2017 г. от 17.30 ч. в сградата на училището.

Предложение за дневен ред:

1. Бюджет на училището - запознаване и обсъждане на внесен проект.

2. Запознаване с план-приема на ученици за учебната 2017 г.-2018 г.

 

 

 

Протокол №1

DOWNLOAD