The Tolerant Reader Print
Monday, 18 January 2010 15:24

Екипът на училищния проект "The Tolerant Reader" обявява конкурси:

I. КОНКУРС за превод от английски език на материали от сборника “The Tolerant Reader /есета, приказки, класациите на най-толерантните и най-нетолерантните личности в човешката история  „ТОП  10”, рецепта за лична толерантност, десетте златни правила на толерантността и др./

ІI. КОНКУРС за нови материали към понятията от The Tolerant Reader” .

ІІI. КОНКУРС за клипове и компютърна подготовка на един нов многоезичен сборник „Азбука на толерантността”  в e -среда. 

В конкурсите могат да участват всички ученици, които имат желание да творят в една интересна виртуална класна стая и да обогатят знанията си по английски, немски, френски,  руски и български език.

Оставяме на инициативните да развихрят въображението си и да представят със средствата  на изкуството това, което според тях представлява толерантността като умение да живеем заедно в обединена Европа, уважавайки различния, другия.

Очакваме вашите идеи и творчески предложения не по-късно от 31 май 2010г. на адрес:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Рисунките и колажите можете да предавате на г-жа Младенка Събева.

С целите на проекта и с част от продуктите от предходните две години можете да се запознаете в сайта на гимназията в секция ПРОЕКТИ или на 22 януари 2010г. в каб. 26 от 12.30 часа. Очакваме ви ! 

Победителите  в конкурсите ще станат съавтори на една интересна и различна книга в e-среда  The Tolerant Reader!

Желаеш да се включиш? Влез в училищната библиотека или в сайта на гимназията и ще откриеш в секция ПРОЕКТИ текстове от„The Tolerant Reader”, които можеш да преведеш на немски, френски, руски и български език или да добавиш нови понятия към буквите.

Кой е твоят опонент? Самият ти! Каква е наградата? Познание и умения за цял живот!