НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС Печат

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ”

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ГР. ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”,

посветен на Красимира Попова и Йордан Йорданов,

дългогодишни преподаватели в Първа езикова гимназия – гр. Варна

Тема на конкурса за 2014 година:  „ПАМЕТ”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

С Т А Т У Т

Формуляр за кандидатстване