График за провеждане на изпити Drucken

2022/2023 учебна година

Г Р А Ф И К  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителни изпити през ноемврийска сесия 2022/2023 учебна година за X Г клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителни изпити през октомврийска сесия 2022/2023 учебна година за IX Д клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

 

поправителни изпити  през допълнителна сесия 2022/2023 учебна година XI клас

Съобщение за изпити за XI А  клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI Г  клас- - > Изтегли